Leven in het nu, geven om later

Met een nalatenschap of legaat aan Familiehuis Daniel den Hoed maak je het verschil voor kankerpatiënten en hun naasten. Door nu een nalatenschap op gift op te nemen in je erfenis, breng je later patiënt en naaste dichter bij elkaar en neem je voor hen een grote zorg weg. Laat iets moois na, ook als je er niet meer bent. 

Leven in het nu, geven om later

Testament
Er worden steeds vaker (delen van) nalatenschappen geschonken aan goede doelen. Vind jij het belangrijk dat er ook na jouw overlijden wordt doorgewerkt aan het ideaal waar je zo om geeft? Kies er dan voor om het Familiehuis als erfgenaam op te nemen in je testament. Je kunt er ook voor kiezen het Familiehuis een legaat te geven. Een legaat is een nalatenschap in de vorm van een vastgesteld geldbedrag, een percentage van het nalatenschap of een bepaald goed. 

Nalatenschappen aan Familiehuis Daniel den Hoed zijn vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat 100% van de vastgestelde (deel van het) nalatenschap terechtkomt bij het Familiehuis en volledig ingezet kan worden om kankerpatiënten en hun naasten een warm 'tweede thuis' te bieden. 

Heb je nog geen testament opgesteld? Of zou je een wijziging willen aanbrengen in een bestaand testament? Alle informatie hierover is te vinden op www.notaris.nl.

Notaris
Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door de notaris is opgemaakt. Een codicil (handgeschreven verklaring) is onvoldoende. Voor een juiste afhandeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling van de stichting op te nemen:

Stichting Familiehuis Daniel den Hoed
Statutair gevestigd te Rotterdam
KvK nummer 41131635

Gespreksstarters
Het is niet altijd eenvoudig om met je dierbaren over je nalatenschap te praten. Maar belangrijk is het wel. Via de website www.toegift.nl zijn een aantal gespreksstarters te vinden die kunnen helpen het gesprek op gang te brengen. 

Familiehuis Daniel den Hoed is een zelfstandige stichting. Het logeerhuis voor kankerpatiënten en hun naasten wordt liefdevol ondersteund door stichting Roparun en vele andere geweldige donateurs. 

Kankerpatiënten kunnen niet zonder hun familie. Het Familiehuis kan niet zonder u!

Contact

Familiehuis Daniel den Hoed
Karl Weisbardstraat 205
3015 GM  Rotterdam
010 - 704 11 05

familiehuis@erasmusmc.nl

NL24 ABNA 0491 9890 75
Fiscaal nummer 0092.05.676
KvK nummer 41131635