In het Familiehuis werken meer dan 60 gepassioneerde vrijwilligers en een klein betaald management team dat verantwoording aflegt aan het bestuur. 

Het Familiehuis is een stichting die géén financiële bijdragen ontvangt van overheden en afhankelijk is van giften en donaties om het verblijf betaalbaar te houden voor de gasten.

Management
Rachel Maréchal - directeur
Femke Heilker - assistent-manager (parttime)
Monique Rijshouwer - assistent-manager (parttime)
Wesley Quak - assistent-manager
Petra van Rijn - fondsenwerving & communicatie (parttime)
Annet van der Veen - financiën (parttime)

Foto v.l.n.r.: Femke Heilker, Petra van Rijn, Rachel Maréchal, Monique Rijshouwer, Annet van der Veen. Niet op de foto: Wesley Quak.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zorgen dat het Familiehuis 365 dagen per jaar een warm tweede thuis voor onze gasten is. Zij zorgen dat het huis schoon en netjes is en bieden de gasten een gastvrij verblijf en een luisterend oor. In 2016 ontvingen 23 vrijwilligers een Erasmuspenning voor trouwe en langdurige vrijwillige inzet (foto onder).

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Familiehuis Daniel den Hoed houdt toezicht op het gevoerde beleid en bestaat uit:

  • Dhr. ing. T. Beishuizen - voorzitter 
  • Mw. A.L.C. Mulder - vice-voorzitter
  • Dhr. T. van der Poel - penningmeester
  • Dhr. drs. D.J. Swinkels - secretaris
  • Mw. dr. M. Bannink - lid
  • Dhr.drs. A.P. Bandel - lid 
  • Dhr. prof.Dr. C. Verhoef- lid 

Foto v.l.n.r.: Tammo Beishuizen, Theo van der Poel, Marjolein Bannink,
Kees Verhoef, Dirk Jan Swinkels, Anna Mulder, Arjan Bandel, Carolijn Ploem