Ambassadeurs

Het Familiehuis wordt ondersteund door vele betrokken mensen, die kankerpatiënten en hun familie een warm hart toedragen. We kunnen hen hier niet allemaal bij naam noemen, maar we zijn zeer dankbaar voor alle steun die we -op welke manier ook- ontvangen. 

In het bijzonder noemen we drie bekende Rotterdammers die zich als ambassadeur aan het Familiehuis hebben verbonden: Sander de Kramer, Gert van 't Hof en Derek Otte.

Speciaal voor het Familiehuis schreef Derek Otte een prachtig gedicht

Comité van Aanbeveling

We weten ons gesteund door een actief Comité van Aanbeveling dat de doelstellingen van de stichting onderschrijft en zich mede inzet om deze te verwezenlijken. 

 • Dhr. Ing. A. Aboutaleb - Burgemeester Gemeente Rotterdam
 • Dhr. Prof. Dr. J.P. Balkenende - Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Dhr. Drs. A. de Groot - Voorzitter Raad van Bestuur DSW Zorgverzekeraar
 • Dhr. Drs. W. den Hoed - Oud Havenarts Rotterdam
 • Dhr. Prof. Dr. E. Kuipers - Minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
 • Mw. Prof. Dr. P. Meurs - Voorzitter Raad van Volksgezondheid & Samenleving
 • Dhr. Drs. van Oord - CEO Van Oord
 • Dhr. Prof. Dr. J.W. Oosterhuis - Emeritus Hoogleraar Erasmus Universiteit,
  Oud Voorzitter Familiehuis Daniel den Hoed
 • Mw. Mr. H.M.A. Opstelten-Dutilh - Voormalig Rechter Rechtbank Rotterdam
 • Drs. L.A. Peeters Weem - Regiodirecteur Rabobank
 • Dhr. Prof. Dr. S. Sleijfer - Voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC
 • Dhr. F. van der Valk - Directeur Van der Valk Hotel Ridderkerk
 • Dhr. Ir. R. Willems - Oud President-Directeur Shell Nederland B.V.

Familiehuis Daniel den Hoed is een zelfstandige stichting. Het logeerhuis voor kankerpatiënten en hun naasten wordt liefdevol ondersteund door stichting Roparun en vele andere geweldige donateurs. 

Kankerpatiënten kunnen niet zonder hun familie. Het Familiehuis kan niet zonder u!

Contact

Familiehuis Daniel den Hoed
Karl Weisbardstraat 205
3015 GM  Rotterdam
010 - 704 11 05

familiehuis@erasmusmc.nl

NL24 ABNA 0491 9890 75
Fiscaal nummer 0092.05.676
KvK nummer 41131635