Patiënten Informatie Oncologie (PATIO)

Kankerpatiënten en hun familieleden kunnen met alle niet-medische vragen om informatie en ondersteuning terecht bij PATIO (Patiënten Informatie Centrum Oncologie) van het Erasmus MC Kanker Instituut. 

Patio is geopend op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur en is rechts van de hoofdingang van het Erasmus MC (Zimmermanweg 5) te vinden. 

Familiehuis Daniel den Hoed is een zelfstandige stichting. Het logeerhuis voor kankerpatiënten en hun naasten wordt liefdevol ondersteund door stichting Roparun en vele andere geweldige donateurs. 

Kankerpatiënten kunnen niet zonder hun familie. Het Familiehuis kan niet zonder u!

Contact

Familiehuis Daniel den Hoed
Karl Weisbardstraat 205
3015 GM  Rotterdam
010 - 704 11 05

familiehuis@erasmusmc.nl

NL24 ABNA 0491 9890 75
Fiscaal nummer 0092.05.676
KvK nummer 41131635