Familiehuis Daniel den Hoed

Verantwoording

Familiehuis Daniel den Hoed is een zelfstandige stichting, die geen subsidie van overheden of het ziekenhuis ontvangt en daarom afhankelijk is van donateurs en vrijwilligers. 

CBF Erkend Goed Doel

Wie geld geeft aan een goed doel wil weten of de ontvanger daarmee op een verantwoorde manier omgaat. Stichting Familiehuis Daniel den Hoed is sinds 2002 een Erkend Goed Doel.

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door Toezichthouder CBF wordt uitgegeven, Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Aan een Erkend Goed Doel kunt u gerust geven omdat u ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, 

zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als de financiële kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF gevalideerd.

ANBI

Het Familiehuis Daniel den Hoed is sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met een ANBI-status kan gebruik gemaakt worden van fiscale voordelen. Zo betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen en kunnen donateurs hun giften aan een ANBI aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Voor ANBI relevante gegevens:
Fiscaal nummer (RSIN) 9205676

KvK nummer 41131635

Controleren van onze ANBI-status kan via de website van de Belastingdienst. Gebruik in de zoekbalk de naam Familiehuis Daniel den Hoed, Rotterdam of het RSIN nummer 9205676.

Meer informatie over bestuur, beleidsplannen, beloningsbeleid, doelstelling en financiële verantwoording is te vinden in ons jaarverslag

Familiehuis Daniel den Hoed is een zelfstandige stichting. Het logeerhuis voor kankerpatiënten en hun naasten wordt liefdevol ondersteund door stichting Roparun en vele andere geweldige donateurs. 

Kankerpatiënten kunnen niet zonder hun familie. Het Familiehuis kan niet zonder u!

Contact

Familiehuis Daniel den Hoed
Karl Weisbardstraat 205
3015 GM  Rotterdam
010 - 704 11 05

familiehuis@erasmusmc.nl

NL24 ABNA 0491 9890 75
Fiscaal nummer 0092.05.676
KvK nummer 41131635