Een comfortabel en warm "tweede thuis" dichtbij het ziekenhuis

Stichting Familiehuis Daniel den Hoed biedt een tijdelijk "tweede thuis' aan familieleden van kankerpatiënten die daardoor dichtbij hun naasten kunnen zijn. Ook kankerpatiënten die poliklinisch in het Erasmus MC worden behandeld, kunnen bij ons logeren. Het Familiehuis Daniel den Hoed is een zelfstandige stichting, die geen subsidie van overheden ontvangt en daarom afhankelijk is van donateurs en vrijwilligers. 

Klik door voor de onderstaande informatie:

Jaarverslagen & beleidsplan

Statuten

CBF en ANBI

Klachtenprocedure

Integriteitsbeleid en gedragscode

Privacyverklaring