Klachtenprocedure

Een klacht kan kenbaar gemaakt worden op de volgende manieren:

  • Schriftelijk: door een brief te sturen naar Familiehuis Daniel den Hoed, t.a.v. het management, Karl Weisbardstraat 105, 3015 GM Rotterdam.
  • Per e-mail: door een bericht te sturen naar familiehuis@erasmusmc.nl. 
  • Telefonisch: door tussen 08.30u en 17.00u te bellen met
    010 - 704 11 05 en te vragen naar het management.

Wij zullen je klacht zorgvuldig in behandeling nemen. Het management zoekt een en ander uit en zal binnen 14 dagen contact opnemen, hetzij schriftelijk, per e-mail of telefonisch. In het laatste geval ontvang je eventueel nog een schriftelijke bevestiging.

Mocht dit naar jouw mening niet tot een goede oplossing leiden dan wordt je klacht in behandeling genomen door de voorzitter van het bestuur van het Familiehuis Daniel den Hoed. 

Familiehuis Daniel den Hoed is een zelfstandige stichting. Het logeerhuis voor kankerpatiënten en hun naasten wordt liefdevol ondersteund door stichting Roparun en vele andere geweldige donateurs. 

Kankerpatiënten kunnen niet zonder hun familie. Het Familiehuis kan niet zonder jou!

Contact

Familiehuis Daniel den Hoed
Karl Weisbardstraat 205
3015 GM  Rotterdam
010 - 704 11 05

familiehuis@erasmusmc.nl

NL24 ABNA 0491 9890 75
Fiscaal nummer 0092.05.676