CBF Erkend Goed Doel

Wie geld geeft aan een goed doel wil weten of de ontvanger daarmee op een verantwoorde manier omgaat. Stichting Familiehuis Daniel den Hoed is sinds 2002 een Erkend Goed Doel.

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door Toezichthouder CBF wordt uitgegeven, Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als de financiële kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF gevalideerd.

ANBI

Het Familiehuis Daniel den Hoed is sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met een ANBI-status kan gebruik gemaakt worden van fiscale voordelen. Zo betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen en kunnen donateurs hun giften aan een ANBI aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Voor ANBI relevante gegevens:

fiscaal nummer 0092.05.676

KvK nummer 41131635

Meer informatie over bestuur, beleidsplannen, beloningsbeleid, doelstelling en financiële verantwoording is te vinden in het jaarverslag

www.anbi.nl