Schenk via testament, legaat of erfstelling

Je kunt ervoor kiezen om na overlijden een specifiek bedrag of een percentage van de totale erfenis na te laten aan het Familiehuis Daniel den Hoed. Dit wordt dan rechtstreeks aangewend om samenzijn van patiënt en familie mogelijk te maken. Vanaf een bepaald bedrag is het ook mogelijk om een gastenverblijf te adopteren.

Bij een erfstelling gaat het om een bepaald percentage van de erfenis, bij een legaat om een van tevoren vastgesteld bedrag. Het Familiehuis betaalt als begunstigde geen successierechten over het bedrag. Als je een legaat of erfstelling aan het Familiehuis wilt nalaten, moet dat worden vastgesteld in een notariële acte. In die acte wordt er rekening mee gehouden dat eventuele kinderen altijd recht hebben op een legitiem deel van de erfenis.

Meer weten?

www.erfwijzer.nl
www.notaris.nl 
www.uitvaartnet.nl