Privacyverklaring

Familiehuis Daniel den Hoed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van gasten, donateurs en vrijwilligers. We vinden het belangrijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met ieders gegevens om te gaan en hebben dan ook maatregelen genomen om deze te beschermen.  

Gasten
Als u als gast gebruik maakt van het Familiehuis worden uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en geslacht verwerkt. Om gasten waar nodig van dienst te kunnen zijn, noteren wij
-met toestemming- tevens de medische informatie die zij ons verstrekken. Gegevens over gasten die jonger zijn dan 16 jaar worden uitsluitend genoteerd met toestemming van ouders of voogd.

Vrijwilligers
Als u zich als vrijwilliger of op andere wijze inzet voor het Familiehuis, worden uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, waar nodig, bankrekeningnummer en e-mailadres verwerkt. Wij verzamelen ook gegevens met betrekking tot uw vrijwilligersdienstverband en werkzaamheden in het Familiehuis.

Donateurs
Na het ontvangen van een donatie, machtiging en/of periodieke schenking worden naam, adres, eventueel e-mailadres en bankrekeningnummer van de donateur verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en het verder intern verwerken van de donaties. Daarnaast kunnen wij gegevens verwerken die online met ons gedeeld worden, bijvoorbeeld bij het starten van een online actiepagina.

Doel van verwerken van persoonsgegevens  
Het verwerken  van persoonsgegevens is gericht op het optimaal realiseren van de doelstelling van het Familiehuis Daniel den Hoed:

Het bieden van onderdak aan familieleden en vrienden van patiënten en aan poliklinische patiënten gedurende de behandeling in het Erasmus MC Kanker Instituut. Uitgangspunt hierbij is dat het voor iedereen financieel mogelijk moet zijn om in het Familiehuis te verblijven. Voor het verblijf wordt dan ook slechts een beperkte bijdrage in de kosten gevraagd.

Specifiek verwerken wij persoonsgegevens:

  • Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
  • Om gasten te kunnen ondersteunen tijdens hun verblijf in het Familiehuis;
  • Voor het verwerken van donaties machtigingen en/of periodieke schenkingen;
  • Om onze financiële administratie te beheren zodat we kunnen voldoen aan financiële - en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
  • Om te kunnen informeren over vrijwilligerswerk;
  • Om onze boodschap te kunnen verspreiden;
  • Om bij te kunnen houden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes;
  • Om webstatistieken te kunnen bijhouden en het delen via social media te kunnen faciliteren;
  • Voor het versturen van ons relatiemagazine ‘Familienieuws’  en de digitale nieuwsbrief;
  • Zodat we betrokkenen kunnen informeren over onze campagnes.

Het Familiehuis verkoopt of deelt persoonsgegevens niet aan of met derde partijen. Wel maken we in bepaalde gevallen gebruik van systemen van leveranciers, bijvoorbeeld voor het versturen van ons relatiemagazine en e-nieuwsbrief. Met deze leveranciers sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoende waarborg bieden op het gebied van privacy en beveiliging. Wij gebruiken gegevens niet voor andere doeleinden dan hier genoemd.

Communicatie  
Wanneer e-mail of andere berichten naar ons worden verzonden, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Het Familiehuis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Bewaartermijn  
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Medische informatie, die met toestemming van de gast is genoteerd, bewaren wij tot maximaal drie jaar na het laatste verblijf. 

Inzage en bezwaar   
Onze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Familiehuis Daniel den Hoed  en de door het Familiehuis beheerde website www.familiehuis.nl. 

Wij bieden gasten, donateurs en vrijwilligers de mogelijkheid tot inzage, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

We gaan er vanuit dat u ons toestemming verleent voor het verwerken van persoonsgegevens. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kan dit altijd bij ons aangeven worden per e-mail (familiehuis@erasmusmc.nl) of telefonisch (010 - 704 11 05). Ook heeft u altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens. Tevens kan worden aangegeven of u zou willen uitschrijven voor het ontvangen van ons relatiemagazine en/of de digitale nieuwsbrief.

Wij wijzen er tevens op dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Vragen en feedback  
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of deze verklaring, kunt u contact opnemen met de directeur van het Familiehuis, Rachel Maréchal, per telefoon: 010 - 704 11 05 of per e-mail: familiehuis@erasmusmc.nl

Familiehuis Daniel den Hoed is een zelfstandige stichting. Het logeerhuis voor kankerpatiënten en hun naasten wordt liefdevol ondersteund door stichting Roparun en vele andere geweldige donateurs. 

Kankerpatiënten kunnen niet zonder hun familie. Het Familiehuis kan niet zonder u!

Contact

Familiehuis Daniel den Hoed
Karl Weisbardstraat 205
3015 GM  Rotterdam
010 - 704 11 05

familiehuis@erasmusmc.nl

NL24 ABNA 0491 9890 75
Fiscaal nummer 0092.05.676
KvK nummer 41131635