Klachtenprocedure

Een klacht kan kenbaar gemaakt worden op de volgende manieren:

 • Schriftelijk: door een brief te sturen naar
  Familiehuis Daniel den Hoed
  T.a.v. het management
  Karl Weisbardstraat 105
  3015 GM  Rotterdam
  of een e-mail naar familiehuis@erasmusmc.nl. 
 • Telefonisch: door op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur te bellen met 010 - 704 11 05 en te vragen naar het management.

Wij zullen uw klacht zorgvuldig in behandeling nemen. Het management zoekt een en ander uit en zal binnen 14 dagen contact opnemen, hetzij schriftelijk (post of e-mail) of telefonisch. In het laatste geval ontvangt u eventueel nog een schriftelijke bevestiging.

Mocht dit naar uw mening niet tot een goede oplossing leiden dan wordt uw klacht in behandeling genomen door de voorzitter van het bestuur van het Familiehuis Daniel den Hoed. 

Klachtenregeling voor logeergasten

Heeft u als logeergast een probleem ondervonden met het Familiehuis en is hier in onderling overleg geen oplossing voor gevonden? Klik dan op onderstaande button en lees hoe een klacht schriftelijk (post of e-mail) kan worden ingediend. 

Familiehuis Daniel den Hoed is een zelfstandige stichting. Het logeerhuis voor kankerpatiënten en hun naasten wordt liefdevol ondersteund door stichting Roparun en vele andere geweldige donateurs. 

Kankerpatiënten kunnen niet zonder hun familie. Het Familiehuis kan niet zonder u!

Contact

Familiehuis Daniel den Hoed
Karl Weisbardstraat 205
3015 GM  Rotterdam
010 - 704 11 05

familiehuis@erasmusmc.nl

NL24 ABNA 0491 9890 75
Fiscaal nummer 0092.05.676
KvK nummer 41131635