Anderhalf miljoen van de Roparun 

14 oktober 2019

De ruim negen miljoen euro die nodig is voor de realisatie van het nieuwe Familiehuis Daniel den Hoed is bijeen. Stichting Roparun heeft op haar Goede Doelen Avond toegezegd de nog resterende 1,5 miljoen euro bij te leggen. Eerder schonk de Roparun, de estafettetocht van Parijs/Bremen naar Rotterdam, al een bedrag van 1,75 miljoen euro.

Om het totaal voor het nieuwe Familiehuis benodigde bedrag van 9,6 miljoen euro bij elkaar te krijgen, putte het Familiehuis al uit de eigen spaartegoeden en deed het in 2014 een beroep op de Roparun. Met succes. Daarnaast ging vanaf 2016 de campagne Niet Zonder Jou van start. Hiermee hoopte de zelfstandige stichting via particulieren, bedrijven en vermogensfondsen het gehele bedrag te kunnen voldoen. Directeur Rachel Maréchal is enorm dankbaar voor de nieuwe toezegging van de Roparun. “Het is fantastisch dat we dankzij alle inspanningen van de deelnemers aan de Roparun het nieuwe Familiehuis kunnen realiseren. Het is ontzettend belangrijk dat we ook in de toekomst die nabijheid blijven bieden die kankerpatiënten en naasten hard nodig hebben in een moeilijke tijd. Ook na de opening van het nieuwe huis zal onze stichting voor de exploitatie afhankelijk blijven van de financiële steun van derden maar hiermee is een belangrijke stap gezet.”